Bò Mỹ cuộn nấm kim châm

189,000₫

Mô tả

 Bò Mỹ cuộn nấm kim châm
 Bò Mỹ cuộn nấm kim châm