Bò mỹ tái wasabi

135,000₫

Mô tả

 Bò mỹ tái wasabi
 Bò mỹ tái wasabi