Cải thảo hấp xì dầu

102,600₫

Mô tả

 Cải thảo hấp xì dầu
 Cải thảo hấp xì dầu