Dẻ sườn bò Mỹ nướng

210,600₫
Tiêu đề:

Mô tả

muối ớt / sa tế / chao
 Dẻ sườn bò Mỹ nướng
 Dẻ sườn bò Mỹ nướng
 Dẻ sườn bò Mỹ nướng
 Dẻ sườn bò Mỹ nướng