Gỏi bò rong sụn

156,600₫

Mô tả

 Gỏi bò rong sụn
 Gỏi bò rong sụn