Gỏi Bò sốt tắc

137,500₫

Mô tả

 Gỏi Bò sốt tắc
 Gỏi Bò sốt tắc