Sườn heo Mỹ nguyên bẹ đút lò

210,600₫

Mô tả

 Sườn heo Mỹ nguyên bẹ đút lò
 Sườn heo Mỹ nguyên bẹ đút lò
 Sườn heo Mỹ nguyên bẹ đút lò