Súp Kimchi hải sản

426,600₫

Mô tả

Ba rọi bò Mỹ, Mực, Tôm, Nấm & Kimchi

Sản phẩm liên quan

 Súp Kimchi hải sản
 Súp Kimchi hải sản
 Súp Kimchi hải sản