Sự kiện

Happy Women's Day 8/3

Chúc mừng ngày của các 𝗚𝗮𝗻𝗴𝘀𝘁𝗮 𝗟𝗮𝗱𝗶𝗲𝘀Đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑔𝑜̣𝑖 𝑒𝑚 𝑙𝑎̀ ℎ𝑜𝑎 đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢̉, 𝑣𝑖̀ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑦 𝑐𝑢̉ 𝑒𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑣𝑢̛𝑜̛̀𝑛 ℎ𝑜𝑎.💐Chẳng cần là...

Mùa Yêu The Gangs & Jim Beam

𝗠𝗨̀𝗔 𝗬𝗘̂𝗨 - 𝗧𝗵𝗲 𝗚𝗮𝗻𝗴𝘀 𝗝𝗶𝗺 𝗕𝗲𝗮𝗺Chuỗi sự kiện nồng cháy và ngọt ngào nhất từ 𝟭𝟰.𝟮 - 𝟭𝟰.𝟯 tại các chi nhánh 𝗧𝗵𝗲 𝗚𝗮𝗻𝗴𝘀Thu...

We Open During Tết

Mở cửa xuyên Tết. Đón chào Gangsta Mừng Xuân Giáp Thìn, 𝗧𝗵𝗲 𝗚𝗮𝗻𝗴𝘀 sẽ mở cửa xuyên Tết tại điểm Gangs sôi động nhất...

Gangsta's Xmas Eve 2023

𝗝𝗶𝗻𝗴𝗹𝗲 & 𝗠𝗶𝗻𝗴𝗹𝗲 Sự kiện Giáng Sinh được trông chờ nhất tại The Gangs đã bắt đầu. Không khí tưng bừng và cực kỳ náo...

Happy Teacher's Day 20.11

𝗧𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗼̣𝗰 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘂. 𝗛𝗮̣̂𝘂 𝗵𝗼̣𝗰 𝘀𝗮𝘆. 𝗕𝗮𝘆 𝗯𝗮𝘆 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 đ𝗶 𝗚𝗮𝗻𝗴𝘀 𝗾𝘂𝗮̂̃𝘆Tri ân 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮́𝗼 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 . nào Các Gangsta ơi, một dịp...